لاینر

کاغذ لاینر بی بو | مقوای یاران

ورقهای لاینر بی بو یکی از ابتکارات محیط زیستی هستند که به عنوان جایگزینی برای کاغذهای لاینر معمولی استفاده می‌شوند. این ورقها از مواد بازیافتی تولید می‌شوند، اغلب از کاغذهای...